Srce za djecu oboljelu od raka
Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Aktuelno

JU BOLNICA TRAVNIK: Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 1 godine broj: 10-1893 od 26.2.2020.godine, v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik, r a s p i s u j e

OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od 1 godine

1) ŠEST MEDICINSKIH SESTARA — TEHNIČARA – u J.U. Bolnica Travnik za službe: hiruršku, pedijatriju i RTG

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera Položen stručni ispit i Važeću licencu za samostalan rad

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

pod tačkom 1)

– Prijavu vlastoručno potpisanu uz širu biografiju
– Ovjerene kopije svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje medicinske škole
– Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu
– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
– Važeća licenca za samostalni rad
– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

NAPOMENA: OVIM PRIJEMOM SE NE ZASNIVA RADNI ODNOS.

Oglas se 3.3.2020. godine objavljuje na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Travnik i web
stranici Javna ustanova Bolnica Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 11.3.2020.godine ( Srijeda ).

Prednost u izboru imaju kandidati koji nemaju radnog iskustva, nakon položenog stručnog
ispita.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem
telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “kadrovskog referenta”, Ul.
Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!